18 de Maio de 2018.
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra